VI BYGGER MÄSSOR PÅ ARENOR, HOTELL OCH ANDRA LOKALER PÅ FLERA PLATSER I SVERIGE
MATTOR ATT HYRA ELLER KÖPA
EVENT, BANKETT, KICKOFF, FEST? Kontakta oss!
3D RITNINGAR
FÄRGSÄTT DIN MONTER
DESIGN SOM DRAR TILL SIG UPPMÄRKSAMHET
BYGG PÅ HÖJDEN
PROFILERA TYDLIGT DITT FÖRETAGSNAMN
STILREN MONTER PÅ LITEN YTA
KLASSISK STIL MED SVART OCH VITT
WE BUILD TRADE FAIRS ON ARENAS, HOTELS AND OTHER PREMISES ALL OVER SWEDEN
CARPETS FOR RENT OR BUY
EVENT, BANQUET, KICKOFF, PARTY? Contact us!
3D DRAWINGS
COLOR YOUR BOOTH
DESIGN THAT ATTRACTES ATTENTION
BUILD AT THE HEIGHT
CLEARLY PROFILE YOUR COMPANY NAME
STYLISH STAND ON A SMALL AREA
CLASSIC STYLE WITH BLACK AND WHITE

Erfarenhet ger kunskap!

Sedan 1994 har vi skapat nya möjligheter och givande möten för lokala, nationella och internationella företag. Mässor, montrar, design, mattor, snickeri, events, uthyrning av inredning. Design och ritningar gör vi i 3D. Vi har egen produktion i vårt snickeri och även egen grafisk produktion. Monterservice till utställare på många mässor och arrangemang i Sverige. Kontrakterad underentreprenör på MalmöMässan sedan 2012 där vi har monterservice till alla mässor. Vår metod är att ge dig förutsättning för givande personliga möten. Allt är möjligt. Kanske ska du bygga en mässmonter, en hel mässa, arrangera ett event, ordna en kickoff eller..

Varmt välkommen till Malmö Mäss-Service!